Presentada la Campanya per a una Assemblea Parlamentària de les NNUU a Catalunya

El passat 5 de març es va celebrar al Pati Llimona l’acte de presentació pública de la campanya UNPA, amb la presència de Fernando Iglesias, President del Consell del Moviment Federalista Mundial (MFM) i impulsor de la campanya UNPA a Amèrica Llatina. Van acompanyar al sr. Iglesias a la taula de ponents Joan Marc Simon (coordinador de la campanya UNPA a l’Estat Espanyol i membre de l’apGDM), la sra. Carme Valls (Secretària general de l’apGDM) i el sr. Salvador Milà (diputat al Parlament de Catalunya i membre de l’apGDM).

L’acte va omplir la sala Maragall del Pati Llimona i va comptar amb l’assistència de representants de les institucions catalanes, del món local, intelectuals i membres de la societat civil.

Després d’una presentació a càrrec de la sra. Valls i una posada al dia de les activitats de l’UNPA encoratjant i informant als assistents com col.laborar o adherir-se a la campanya a càrrec de Joan Marc Simon, Fernando Iglesias va explicar la raó de ser de la campanya i els objectius que persegueix.

Iglesias va plantejar l’UNPA com un pas necessari donat el context actual de crisi econòmica, ecològica, social i política. ”Els problemes globals  requereixen solucions globals” va dir.

Iglesias va també contrarrestar els arguments dels escèptics de l’UNPA; “els que s’oposen a la UNPA o bé no creuen en la democràcia com a mecanisme per a organitzar la vida política en aquelles esferes que afecten als ciutadans –i això comprèn l’esfera supranacional- o bé volen ignorar la globalització que fa que la democràcia a nivell d’estats-nació sigui insuficient per a governar l’economia global.

És cert que la idea d’una UNPA pot semblar utòpica ara mateix però és tan utòpica com era plantejar la creació de les les Nacions Unides pocs anys abans de la seva fundació el 1945. L’UNPA, va arrodonir, és una necessitat donat que avui dia els ciutadans no tenim veu ni vot en alguns temes que ens afecten directament com ara el canvi climàtic,  la proliferació nuclear i tants d’altres.”

El sr. Milà, en el seu torn de paraula, va afegir que per a poder tirar endavant un projecte com l’UNPA cal treballar apropde l’Assemblea General de l’ONU i les organitzacions i agències que la rodegen. Milà també va recalcar la importància de començar la campanya “des de baix”, movent-la entre la societat civil amb organismes i associacions locals i internacionals, per a poc a poc anar inculcant els objectius de l’UNPA entre organitzacions i persones que treballen dins o al voltant de NNUU.

L’acte va acabar amb un interessant debat amb els assistents, clar reflex de l’interès que va suscitar la proposta.

This entry was posted in Actes and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.