Petició per a l’establiment d’una
Assemblea Parlamentària a les Nacions Unides

La humanitat es troba davant l’obligació d’assegurar la supervivència i el benestar de les generacions futures i de preservar les bases naturals de la vida a la Terra. Els grans reptes, com la desigualtat social mundial, la proliferació d’armes de destrucció massiva, les amenaces del terrorisme o el deteriorament del medi natural a escala global, només es podran superar si totes les persones col·laborem en un esforç conjunt.

Per assegurar la cooperació internacional i l’acceptació i legitimitat de les Nacions Unides, i per reforçar la seva capacitat d’acció, les persones han d’estar més directament i efectivament integrades a l’ONU i a les seves organitzacions internacionals, la qual
cosa requereix que se’ls permeti participar a les seves activitats. Per aquesta raó, exigim la implementació gradual de la participació i la representació democràtiques a nivell global.

L’establiment d’una Assemblea Parlamentària consultiva a les Nacions Unides és un pas decisiu en aquest sentit. Sense necessitat de modificar la Carta de l’ONU, una Assemblea d’aquest tipus constituiria un vincle important entre les Nacions Unides, les seves agències, els governs i els parlaments nacionals, i la societat civil.

Una Assemblea Parlamentària a l’ONU no seria una institució més. En tant que portaveu dels ciutadans, seria l’expressió i el vehicle d’una transformació de la consciència mundial i de la manera d’entendre la política internacional. D’aquesta manera, podria esdevenir un catalitzador del desenvolupament del sistema internacional i del dret internacional, i podria contribuir de forma decisiva a la realització dels grans objectius de l’ONU i a una reformulació positiva de la globalització.

Inicialment, una Assemblea Parlamentària a les Nacions Unides podria estar formada per parlamentaris nacionals. Posteriorment, de forma progressiva, serà dotada de drets genuïns d’informació, de participació i de control davant les Nacions Unides i les seves
agències i organitzacions. Finalment, els seus membres podrien ser escollits directament pels ciutadans.

Demanem doncs a les Nacions Unides i als governs dels seus estats membres la creació d’una Assemblea Parlamentària a les Nacions Unides, i en dirigim a totes les organitzacions, a totes les persones amb poder de decisió i a tots els ciutadans compromesos amb els interessos generals de la humanitat per tal que s’uneixin en el recolzament d’aquesta petició.

Signa la Petició

Nom:
E-mail:
Organització:
Idioma:
Sobre mi:


Comments are closed.