Com funcionaria la UNPA

Una Assemblea Parlamentaria de Nacions Unides, donaria veu als ciutadans del món més enllà de la representació exercida pels seus governs. L’Assemblea no substituiria a cap organisme de Nacions Unides (NU) sinó que serviria per integrar la veu dels ciutadans a nivell global de forma més eficaç.

Abans de poder efectuar eleccions directes i a estil de transició, l’Asamblea Parlamentaria de NU estaria formada per delegats parlamentaris provinents dels nivells nacionals i regionals (com ara representants del Parlament Europeu), reflexant la diversitat política. D’aquesta manera, la UNPA permetria que les veus de partits minoritaris i/o a l’oposició, les idees dels quals mai poden ser representades a NU, poguessin ser escoltades. A diferència dels ambaixadors actuals que representen els estats membres de NU, els representants de la UNPA no es veurien subjectes a l’autoritat dels governs nacionals. Aquests parlamentaris tindrien llibertat per investigar i plantejar situacions sensibles i proposar noves idees a consideració del Consell de Seguretat de NU, de l’Assemblea General de Nacions Unides, de les institucions financeres de Bretton Woods i d’altres organismes de NU.

Els grans problemes dels nostres temps – com son la guerra, la pobresa, el canvi climàtic o les crisis econòmiques i financeres – no poden ser resoltes a nivell nacional o per estats funcionant ailladament. La representació directa dels ciudadans a nivell supranacional i seguint l’exemple del Parlament Europeu pot colaborar a una millor comprensió del món com a una comunitat global que necessita solucions globals. Treballant al nivell més elevat de Nacions Unides, una UNPA podria ajudar a ilustrar i per tant desenvolupar una consciència mundial, i a més de funcionar com a organisme de control democràtic de moltes esferes de NU pot esdevenir un catalitzador per a noves reformes.

Amb el temps, la UNPA podria evolucionar de ser un organ consultiu de NU a un Parlament Mundial en tota regla, amb dret a la informacó, la participació i control de polítiques que ara s’escapen del control democràtic com pot ser la política climàtica o monetaria globals.

Tècnicament, una Assemblea Parlamentaria Consultiva a les NU podria ser establerta com un òrgan subsidiari mitjançant una decisió a l’Assemblea General, utilitzant l’article 22, sense que això impliqui la modificació de l’Estatut de l’ONU. Ja hi ha precedents a la història de NU d’aquests tipus de decisions, per exemple la decisió sobre el Tractat de Prohibició de Mines,o el Tribunal Penal Internacional. Si la societat civil empeny a algun país/os a avançar, aleshores existeix la possibilitat que es puguin produir transformacions significatives a nivell internacional.

La “Petició per a l’Establiment d’una Assemblea Parlamentaria de NU” promoguda per la Campaña per la UNPA reflexa el suport a la proposta entre parlamentaris afins, representants de la societat civil, activistes i intelectuals.

Signa la petició a favor de la creació d’una Assemblea Parlamentaria de Nacions Unides

Comments are closed.